Średniowieczne miasto

W zasobie informacja, jak powstawały miasta w średniowieczu. Materiał składa się z krótkiej informacji o powstawaniu średniowiecznych miast, mapy przedstawiającej kolonizację ziem polskich w XIII‑XIV wieku, poleceń oraz fragmentu tekstu Księgi Rogera (Tabula Rogeriana) geografa arabskiego z XII w. Al Indrisi`ego. Do wykorzystania w szkole ponadpodstawowej w klasie I.

W zasobie opis instytucji samorządowych średniowiecznego miasta. Zasób zawiera jedną grafikę przedstawiającą obrady rady miejskiej oraz jedno ćwiczenie interaktywne.

Zasób zawiera sześć grafik oraz cztery ćwiczenia interaktywne. Na przykładzie Wrocławia został omówiony wygląd średniowiecznego miasta. Możliwość wykorzystania na języku polskim i WOS.

W zasobie krótki opis średniowiecznego miasta, współczesna fotografia francuskiego miasta Carcassonne oraz kolorowy rysunek autorstwa Friedricha Bernharda Wernera przedstawiający widok XVIII‑wiecznego miasta Ziębice.

Zasób zawiera jedno ćwiczenie interaktywne. Ćwiczenie sprawdzające wiedzę - kto sprawował władzę w średniowiecznym mieście.

Bibliografia:

  • Źródło: Błotniste ulice, [w:] , Encyklopedia „Odkrycia młodych”, t. 41: „Średniowieczne miasta”, Warszawa 1992, s. 644–645.
  • Źródło: Polska i kraje sąsiednie w świetle „Księgi Rogera” geografa arabskiego z XII w. Al Indrisi`ego, t. I, tłum. Tadeusz Lewicki, Kraków 1945, s. 142–143.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida