Średniowieczne skale modalne

Liceum ogólnokształcące i technikum
Historia muzyki
Udostępnij

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Średniowieczne skale modalne". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z pojęciem skali. Omówienie historii i pochodzenia skal modalnych. Wskazanie podstawowych skal modalnych i omówienie ich budowy. Wskazanie miejsc występowania półtonów oraz wysłuchanie brzmienia poszczególnych skal. Rozpoznawanie przez uczniów skal muzycznych w partyturze i słuchowo.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida