Środki psychoaktywne wciąż „modne”

Poradnik opisujący substancje psychoaktywne, objawy uzależnienia, procedury postępowania w szkole oraz pokazujący mozliwości udzialania wsparia uczniom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem.