Środki stylistyczne - ćwiczenia

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących środków stylistycznych, jak np. metafora, uosobienie, epitet.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida