Środkowe wieki - epoka niedoceniana

Materiał składa się z sekcji: 

"Wprowadzenie", "Władza", "Religia", "Społeczeństwo", "Zmiany gospodarcze", "Kultura", "Zamiast podsumowania".

Materiał zawiera 5 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 2 filmy, 8 ćwiczeń, w tym 7 interaktywnych, 14 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: Bulla papieża Marcina V, Inter cunctas, 22 II 1418, [w:] Teksty źródłowe do historii powszechnej wieków średnich, Kraków 1951, s. 214–215.
  • Źródło: Jan Gerson, traktat o apelacji od wyroków papieskich, 1418 r., cyt. za: Teksty źródłowe do historii powszechnej wieków średnich, s. 215.
  • Źródło: Józef Garbacik, Traktat o apelacji od wyroków papieskich, 1418 r., [w:] Jan Gerson, Teksty źródłowe do historii powszechnej wieków średnich, , s. , Kraków 1951 , s. 215.
  • Źródło: Roczniki czyli kroniki Królestwa Polskiego, [w:] Jan Długosz, Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej , t. 3, oprac. Gerard Labuda, Benon Miśkiewicz, Poznań 1970, s. 52–53.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida