Stany Zjednoczone Ameryki (USA) – światowa potęga gospodarcza

Materiał składa się z sekcji: „1. Stany Zjednoczone Ameryki – wielkie regiony geograficzne”, „2. Ludność Stanów Zjednoczonych Ameryki”, „3. Stany Zjednoczone Ameryki – gospodarka”, „4. Rola i znaczenie Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej”, „Podsumowanie”, „Ćwiczenia”.

Materiał zawiera 35 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 11 ćwiczeń, w tym 11 interaktywnych.

Materiał wykracza poza zapisy podstawy programowej w szkole podstawowej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida