Stawonogi

Materiał składa się z sekcji: "1. Charakterystyka stawonogów", "2. Znaczenie owadów", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania". Analiza materiału kształtuje umiejętność wskazywania cech charakterystycznych dla  stawonogów;odróżniania skorupiaków, owadów, pajęczaków na podstawie ich budowy zewnętrznej oraz określania znaczenia stawonogów w przyrodzie i dla człowieka.

Materiał zawiera 17 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 6 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania wielokrotnego wyboru oraz typu prawda - fałsz.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "głowotułów", "odwłok".

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.