Stopniowanie przymiotnika

Szkoła podstawowa IV-VIII
Język polski
Udostępnij

Tablica przydatna jest przy zapoznaniu ze stopniowaniem przymiotnika, przy powtórzeniu poznanych części mowy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida