Stopy metali

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Co to są stopy metali?”;
    • „Jak się otrzymuje stopy metali i jakie są ich właściwości?”;
    • „Co stopy metali mają wspólnego z muzyką?";
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 16 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), trzy filmy, dwie symulacje interaktywne, sześć poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz osiem interaktywnych ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „stop”, „stal”, „duraluminium”, „brąz” oraz „mosiądz".

Aktualizacja tekstu: Barbara Rolka

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida