Stożek. Pole powierzchni stożka

Powstawanie stożka. Zasób zawiera prezentację multimedialną i animację ilustrującą powierzchnie i odcinki w stożku. Przykłady zadań na obliczanie długości odcinków i pola powierzchni stożka.

Prezentacja rożnych przekroi stożka. Odcinki w stożku. Prezentacja multimedialna ukazująca przekroje stożka.

Siatka stożka. Zaznaczanie odcinków na siatce. Tworząca stożka. Obwód podstawy stożka. Kąty w stożku.Prezentacja multimedialna - zmiana kształtu stożka w zależności od położenia wierzchołka trójkąta prostokątnego. Film ilustrujący kształt powierzchni stożka.

Przykłady zadań na obliczanie pola powierzchni stożka. Zasób zawiera prezentację multimedialną i animację 3D o powstawaniu stożka przez obrót trójkąta prostokątnego wokół przyprostokątnej.

Zadania na obliczanie pola powierzchni stożka i długości odcinków w stożku. Rozwiązania do zadań otwartych.

Zadania na obliczanie pola powierzchni stożka i długości odcinków w stożku. Zasób zawiera zadania interaktywne.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida