Strategia jako nowoczesne narzędzie przedsiębiorcy - pakiet edukacyjny

Strategia jako nowoczesne narzędzie przedsiębiorcy - scenariusz lekcji, wykład, prezentacja multimedialna.

Celem scenariusza jest zapoznanie uczniów ze strategią jako nowoczesnym narzędziem przedsiębiorcy.