Strona główna Strefy krajobrazowe Ziemi
Powrót

Strefy krajobrazowe Ziemi

Materiał składa się z sekcji: "1. Co to są strefy klimatyczne?", "2. Jakie warunki panują w różnych strefach klimatycznych?", "Podsumowanie", "Zadania". W poszczególnych sekcjach wykazano związek między klimatem a szerokością geograficzną, zwrócono uwagę na czynniki wpływające na klimat. Scharakteryzowano strefy klimatyczne Ziemi, podając informację o temperaturze powietrza i wielkości opadów w każdej z nich. Podkreślono znaczenie czynników klimatycznych dla życia roślin, zwierząt i ludzi.

Materiał zawiera 47 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 6 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania typu prawda - fałsz, na dobieranie oraz zadania wielokrotnego wyboru.

Aktualizacja tekstu: Monika Kędzierska
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.