Struktura fosfolipidu

Szkoła ponadpodstawowa
Biologia
Udostępnij

Na schemacie przedstawiono strukturę fosfolipidu, który jest podstawowym składnikiem błony komórkowej. Zbudowany jest on z hydrofilowej „głowy” i długiego hydrofobowego „ogona”, podobnie jak kwasy tłuszczowe. W skład cząsteczki fosfolipidu wchodzą dwa kwasy tłuszczowe, glicerol, fosforan i grupa polarna (np. alkohol). Materiał może być przydatny do zilustrowania zagadnień poruszanych podczas realizowania tematów dotyczących biochemicznego składu organizmów żywych i budowy tłuszczów oraz błony komórkowej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida