Struktura moralności

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu Struktura moralności, którego celem jest zapoznanie uczniów z problematyką struktury (anatomii) moralności. Omówienie ocen moralnych bezpośrednio związanych z życiem, charakterystyki norm moralnych, wartości, ideałów moralnych i wzorów osobowych. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.