Stworzenie świata według artystów

W zasobie 7 ilustracji (obraz, fresk, rycina, witraż, rzeźby, gobelin), 22 ćwiczenia, w tym 11 interaktywnych. 

Bibliografia:

  • Źródło: https://pl.wikiquote.org/wiki/Auguste_Rodin [dostęp 11.03.2022 r.].
  • Źródło: Leszek Aleksander Moczulski, Początek prac stworzenia, [w:] tegoż, Jej nigdy za późno, Kraków 2003, s. 60.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida