Strona główna Styczna do okręgu
Powrót

Styczna do okręgu

Karta pracy dotyczy tematyki okręgów i prostych oraz ich wzajemnego położenia. Na podstawie wiadomości zdobytych w trakcie zajęć uczniowie wypełniają kartę pracy zgodnie z poleceniami zawartymi w scenariuszu powiązanym z kartą.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.