Style w sztuce

Uczeń poznaje różne style i kierunki w sztuce, a także ich głównych przedstawicieli. Ma za zadanie m.in. podać cechy poszczególnych stylów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.