Stylizacja i jej typy

Stater: 

 • fotografia współczesna; czym jest stylizacja; polecenie odwołujące się do wiedzy ucznia;

Rozdział: Najczęściej spotykamy następujące rodzaje stylizacji:

 • cechy i funkcje stylizacji środowiskowej; stylizacji gwarowej (dialektyzacji), archaizacji, stylizacji biblijnej, poetyzacji i kolokwializacji; schemat prezentujący najważniejsze funkcje różnych typów stylizacji; wyjaśnienie, czym jest stylizacja literacka, pastisz, trawestacja, parodia; wykres dotyczący różnic i zależności występujących między poszczególnymi formami stylizacji literackiej; 

Rozdział:  Zadania

 • pięć ćwiczeń interaktywnych; zestaw ćwiczeń otwartych związanych ze stylizacją;

Bibliografia:

 • Źródło: Ewangelie w przekładzie Marii Matejowej Torbiarz na gwarę górali skalnopodhalańskich z Zakopanego. Praca studyjna na podstawie Biblii Tysiąclecia Wydawnictwo Pallottinum 1982, Poznań-Zakopane Krzeptówki 2002.
 • Źródło: Asia Rafał, Andrzej Draguła, Beata Lasota, Basia Sieradz, Dobra czytanka wg św. ziom’a Janka, Warszawa 2006.
 • Źródło: Edward Redliński, Konopielka, Warszawa 2008.
 • Źródło: Teodor Parnicki, Srebrne orły, Warszawa 1967.
 • Źródło: Stefan Wiechecki, Wysoka obdukcjo, dostępny w internecie: https://pl.wikiquote.org/wiki/Stefan_Wiechecki [dostęp 19.07.2021 r.].
 • Źródło: Eliza Orzeszkowa, Gloria victis, Warszawa 1947, s. 10.
 • Źródło: Władysław Reymont, Chłopi, Część pierwsza – Jesień, Poznań 2020.
 • Źródło: Maria Wojtak, Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin 2010.
 • Źródło: Julian Tuwim, Trawestacja z „Pana Tadeusza”. Księga XI, [w:] Dzieła: Jarmark Rymów, red. Juliusz W. Gomulicki, Warszawa 1955.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida