Subiektywna i obiektywna deformacja w malarstwie nabistów