Strona główna Surowce mineralne Polski
Powrót

Surowce mineralne Polski

Materiał składa się z trzech części.

Pierwsza dotyczy ogólnych zagadnień związanych surowcami mineralnymi jako nieodnawialnymi bogactwami naturalnymi. Przedstawiony jest podział  bogactw naturalnych na odnawialne i nieodnawialne oraz surowców mineralnych na energetyczne, metaliczne, chemiczne i skalne. W materiale znajduje się zdjęcie budynków kopalni soli w Wieliczce, ciekawostka dotycząca kamieni szlachetnych ze zdjęciem bursztynu oraz polecenie odszukania w najbliższym otoczeniu ucznia wykorzystania surowców mineralnych.

W drugiej części przedstawione jest występowanie bogactw mineralnych w Polsce. W tabeli opisane są rodzaje złóż i najczęściej wchodzące w ich skład surowce mineralne, przedstawione są też formy złóż (np. pokłady, żyły itd.). Tekst zilustrowany jest ryciną przedstawiającą formy złóż oraz bardzo ciekawą interaktywną mapą surowców mineralnych w Polsce. Przedstawia ona zarówno obszary występowania surowców jak i miejsca ich wydobycia, z możliwością wyłączenia lub włączenia konkretnych warstw, np. wyświetlenia jedynie obszarów występowania surowców metalicznych a następnie włączenia warstwy z kopalniami tych surowców. Znajdują się tu także dwa polecenia. dotyczące występowania surowców mineralnych w Polsce i w regionie zamieszkania ucznia oraz ciekawostka o nazwach miejscowości pochodzących od nazw wydobywanych surowców.

Trzecia część dotyczy wydobycia i wykorzystania surowców mineralnych w Polsce. Oprócz zwykle opisywanych surowców, podane są też informacje o surowcach skalnych i o gazie łupkowym. W tabeli podane są zasoby i wydobycie głównych surowców mineralnych w Polsce. Tekst zilustrowany jest interaktywną mapą surowców mineralnych w Polsce (tą samą co w części drugiej), mapą prawdopodobnych obszarów występowania gazu łupkowego oraz materiału interaktywnego dotyczącego Bełchatowskiego Zagłębia Węglowego - jego najciekawszą częścią są cztery interaktywne zdjęcia (360 stopni) wykonane w odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Bełchatów, dodatkowo zawierające wiele informacji tekstowych o kopalni. Obserwator może np. obejrzeć kopalnię okiem operatora ogromnej koparki. Ciekawostka dotyczy wydobywanych w Polsce rud uranu, a warstwę ćwiczeniową tworzy kilka poleceń dotyczących wydobycia ważniejszych surowców w Polsce i w regionie zamieszkania ucznia 

Na końcu znajduje się podsumowanie, polecenie pracy domowej, słowniczek, oraz 8 ćwiczeń interaktywnych.