Świat Gustawa Morcinka

Scenariusz dotyczy zajęć z języka polskiego. Lekcja jest wprowadzeniem do lektury „Lysek z pokładu Idy” G. Morcinka. Uczniowie dostają kserokopie z informacjami o życiu i twórczości Gustawa Morcinka, podkreśla w nich te informacje, które według niech wpłynęły na tematykę zawartą w noweli. Następnie uczniowie oglądają „Słownik gwary uczniowskiej”, nauczyciel się pyta, dlaczego właśnie ten słownik przeglądają, co ma on wspólnego z analizowaną lekturą. Wprowadza następnie termin „gwara”. W grupach uczniowie odgadują przykłady gwar. W końcowym etapie uczniowie wcielają się w postać Gustawa Morcinka i próbują przy pomocy gwary śląskiej powiedzieć kilka słów o sobie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida