Świat stworzony przez Boga

Materiał zawiera 4 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 15 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Anna Kamieńska, Stworzenie świat, [w:] tejże, Książka nad książkami, Wrocław 2000, s. 6–7.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida