Święto Niepodległości Polski

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą kształtować swoje postawy patriotyczne, doskonalić sprawność manualną i wzbogacać swoje słownictwo.  

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.