Symetralna odcinka

Uczniowie poznają pojęcie symetralnej odcinka, porównują różne definicje tego pojęcia – zwracają uwagę na ich równoważność. Przypominają konstrukcję symetralnej. Ilustracją lekcji jest wizualizacja na komputerze w programie CABRI.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.