Systemy wiersza

Krótkie powtórzenie najważniejszych informacji o systemach wiersza – kiedy powstały, kto tak tworzył, cechy charakterystyczne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida