Szczęście osobiste czy dobro ogółu? Analiza postawy głównego bohatera Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Lekcja poświęcona jest analizie utworu Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego pod kątem jego moralnej i ideologicznej wymowy. Uczniowie charakteryzują głównego bohatera i oceniają jego postawę życiową.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.