Szereg homologiczny alkenów

Tablica przedstawia szereg homologiczny alkenów od etenu do decenu. Pokazuje wzory sumaryczne, strukturalne oraz modele cząsteczek alkenów wraz z nazwami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida