Szkoła jako wspólnota osób. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców

Szkoła ponadpodstawowa
Historia
Chemia
Wychowanie do życia w rodzinie
Język obcy nowożytny
Wiedza o społeczeństwie
Język polski
Fizyka
Udostępnij

Celem publikacji jest uwrażliwienie nauczycieli i wychowawców na istotne aspekty procesu wspierania dziecka w szkole. Znaleźć tu można praktyczne wskazówki, jak poprawić swoje relacje z uczniami. Publikacja zawiera wiele konkretnych przykładów, które stanowią ilustrację omawianych problemów.
Dodatkowym walorem poradnika jest fakt, iż jest napisany „w duchu” Janusza Korczaka. Cytaty z książek Starego Doktora, stanowiące motto podrozdziałów, i płynące z nich przesłanie jest szczególnie aktualne w Roku Korczakowskim

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida