Szkolna gazetka

Szkoła podstawowa I-III
Kategorie
Edukacja matematyczna
Edukacja polonistyczna
Udostępnij

Materiał interaktywny przeznaczony do edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera ilustracje oraz ćwiczenia interaktywne z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.