Tablica poglądowa. Pisownia wyrazów z rz

Tablica poglądowa porządkująca wiadomości na temat pisowni wyrazów z „rz”.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.