Tajemnica, która kusi. "Świtezianka" Adama Mickiewicza.

Uczniowie analizują balladę Adama Mickiewicza Świtezianka. W grupach piszą zaproszenie na tajemniczy bal, opisują tajemnicze miejsce, redagują ogłoszenie o znalezieniu tajemniczego przedmiotu, piszą wywiad z tajemniczą postacią, redagują opis przeżyć wewnętrznych. Wymieniają tajemnicze elementy w utworze, zastanawiają się nad wzmocnieniem atmosfery tajemniczości w balladzie. Charakteryzują strzelca i nimfę. Wyjaśniają znaczenia wyrażeń: tabu, zakazany owoc, puszka Pandory.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida