Tajemnice natężenia prądu sąnam znane

Zrozumienie istoty natężenia prądu. Poznanie zależności natężenia prądu od napięcia. Budowa atomu, rodzaje ładunków elektrycznych. Przepływ prądu w przewodnikach jako ruch elektronów swobodnych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida