Strona główna Tajga - niezmierzone lasy iglaste
Powrót

Tajga - niezmierzone lasy iglaste

Materiał składa się z sekcji: "1. Klimat tajgi", "2. Ludzie w tajdze", "Podsumowanie", "Słownik", "Zadania". W materiale wskazano położenie geograficzne i opisano krajobraz tajgi, określono warunki klimatyczne tam występujące. Zwrócono uwagę na przystosowania roślin i zwierząt do surowych warunków klimatycznych oraz wyjaśniono przyczyny zasiedlania tych terenów przez ludzi.

Materiał zawiera 9 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 5 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz tekst z lukami oraz typu prawda‑fałsz.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "Daleki Wschód", "Ewenk", "kamienie szlachetne", "kolej transsyberyjska", "mamut", "rudy metali", "surowce energetyczne", "Syberia", "wieczna zmarzlina"

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.