Tańce innych narodów – walc

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z budową walca i jego charakterem. Omówienie rodzajów walców, wskazując na walc angielski i wiedeński. Przedstawienie różnic obydwu walców i omówienie ich charakterów. Zapoznanie uczniów z historią walca oraz pokazanie najważniejszych kroków. Wspólne zaśpiewanie piosenki "Wszystkie kolory tęczy".

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida