Tatry – krajobraz gór wysokich

Materiał składa się z sekcji: "1. Położenie i środowisko Tatr", "2. Działalność człowieka w Tatrach", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania". Opisano w nim cechy krajobrazu gór wysokich oraz zjawiska klimatyczne tam występujące. Przedstawiono walory przyrodnicze tego terenu i turystyczne ich wykorzystanie.

Materiał zawiera 10 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 6 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Dla sprawdzenia wiedzy o jaskiniach i przyczynach powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego zastosowano zadania wielokrotnego wyboru,Zadania typu prawda- fałsz weryfikują wiedzę na temat polskiej  części Tatr i znajomości działań, które należy podjąć dla ochrony tego terenu.Za pomocą tekstów z lukami sprawdzane jest rozumienie powstawania halnego oraz piargów.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "grań", "góry wysokie", "halny", "piarg", "żleb"

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska - Szczygieł

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida