Tatrzańskie ukojenie

Starter: 

  • współczesna fotografia: Joanna Jakubowicz, Panorama - Tatry; przyroda w życiu i twórczości młodopolskich artystów; polecenie odwołujące się do wiedzy ucznia; 

Rozdział: Teksty kultury

  • obraz: Caspar David Friedrich, Wędrowiec nad morzem mgły; obraz: Leon Wyczółkowski, Tatry; osiem poleceń otwartych związanych z obrazami; informacje ogólne o "Melodii mgieł nocnych" (Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym) Kazimierza Przerwy‑Tetmajera; Kazimierz Przerwa‑Tetmajer "Melodia mgieł nocnych" (Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym); ciekawostka o Czarnym Stawie Gąsienicowym; dziewięć ćwiczeń otwartych dotyczących interpretacji wiersza; dwa ćwiczenia interaktywne; 

Rozdział: Patrzę ze szczytu w dół

  • Kazimierz Przerwa‑Tetmajer "Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej"; ciekawostka o Świnicy; fotografia współczesna: Jerzy Opioła, Dolina Wierchcicha; fotografia współczesna: Opioła Jerzy, Świnica; dziesięć ćwiczeń otwartych związanych z interpretacją wiersza; ćwiczenie interaktywne; 

Rozdział: Preteksty

  • przyroda widziana przez impresjonistów; obraz: Pierre‑Auguste Renoir, Widok na wenecką mgłę; obraz: Claude Monet, Belle‑Île, Deszcz; obraz: Claude Monet, Klify Varengeville, Podmuch wiatru; trzy ćwiczenia otwarte dotyczące obrazów; 

Rozdział: Zadaniowo

  • Leopold Staff "Melodie zmierzchów"; dwa ćwiczenia otwarte (w tym przeprowadzenie analizy porównawczej wierszy Kazimierza Przerwy‑Tetmajera: Melodia mgieł nocnych oraz Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej; interpretacja wiersza Leopolda Staffa "Melodie zmierzchów", zadedykowanego Kazimierzowi Przerwie‑Tetmajerowi); ćwiczenie interaktywne, ćwiczenie słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Kazmierz Przerwa-Tetmajer, Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej, [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poezje wybrane, Wrocław 1968, s. 128–129.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Melodia mgieł nocnych (Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym, [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poezje wybrane, oprac. Julian Krzyżanowski, Wrocław 1968, s. 133.
  • Źródło: Leopold Staff, Melodie zmierzchów, [w:] tegoż, Poezje, Lublin 1988, s. 18.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida