Teatr życia.

Uczniowie szukają w słowniku frazeologicznym wyrazu: teatr. Czytają wiersz A. Rybałko pt. Oda do publiczności, gdzie głównymi aktorami stają się widzowie. Dzieci poznają za pomocą słownika terminów literackich znaczenie wyrazu: oda. Pracując w dwóch grupach, wyjaśniają (z pomocą słowników wyrazów bliskoznacznych) określenia, jakimi poetka nazwała ludzi: banalne wszechświaty. Podają swoje rozumienia metafory wciąż szerszych ulic. Malują własne maski. Samodzielnie redagują kilkuzdaniową wypowiedź na temat przyczyn zasłaniania swojego wnętrza przed otoczeniem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida