Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 - scenariusz lekcji

Dwa scenariusze lekcji, których celem jest:

- Dostarczenie wiedzy o Telefonie Zaufania 116 111, zasadach jego funkcjonowania i przeznaczeniu.
- Przybliżenie zasad funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form pomocy psychologicznej.
- Zachęcanie do szukania pomocy w sytuacjach trudnych dla siebie i innych.
- Rozwijanie umiejętności formułowania problemów i szukania rozwiązań.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.