Telefony

Dzieci trenują umiejętności, które pozwalają im radzić sobie w codziennych sytuacjach życiowych, wymagających prostych obliczeń pieniężnych. Karta pracy - zadanie związane z przeprowadzaniem obliczeń pieniężnych w kontekście korzystania z usług telefonii komórkowej. Interaktywna pomoc dydaktyczna - umożliwia tworzenie różnych zadań związanych z obliczeniami pieniężnymi i usługami telekomunikacyjnymi. Dzieci same zapisują treści i budują dodatkowe pytania, ćwicząc wykonywanie obliczeń pieniężnych w codziennych sytuacjach życiowych. 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida