Telephoning – ćwiczenia w mówieniu

Uczniowie ćwiczą sprawność słuchania i mówienia, doskonaląc słownictwo z zakresu rozmów telefonicznych. Przygotowują się do ustnego egzaminu maturalnego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida