Teraźniejszość, metafora, konstrukcja: Awangarda krakowska i program rewolucji w poezji

Starter: 

  • obraz: Kuszenie św. Antoniego, Stanisław Ignacy Witkiewicz; Awangarda Krakowska wobec tradycji i współczesności; polecenie wyszukania informacji  i przygotowania bibliografii prac o programie Awangardy Krakowskiej; 

Rozdział: Tadeusz Peiper

  • biogram Tadeusza Peipiera; definicja: literacka grupa programowa

Rozdział: Metafora teraźniejszości Tadeusza Peipera

  • Tadeusz Peiper Metafora teraźniejszości (fragment); zestaw ćwiczeń otwartych dotyczących rozumienia i interpretacji tekstu Peipera; trzy ćwiczenia interaktywne; definicja: awangarda;

Rozdział: Zadaniowo

  • ćwiczenie otwarte; ćwiczenie interaktywne słowa‑klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Peiper, Metafora teraźniejszości, [w:] tegoż, Pisma wybrane, Wrocław 1979, s. 34–46.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida