Tęsknota za starym ładem. Kongres wiedeński

Materiał składa się z sekcji: "Wprowadzenie", „W poszukiwaniu straconego ładu”, „Trzy zasady i jedno przymierze”, „Skutki kongresu wiedeńskiego”, „Nowa mapa Europy”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera 3 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki, mapy), 7 ćwiczeń, w tym 7 interaktywnych oraz 7 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: Andrzej Chwalba, Wiek XIX. Historia powszechna, Warszawa 2008.
  • Źródło: Paul Johnson, Narodziny nowoczesności, Gdańsk 1995.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida