Tęsknota za wolnością. Polacy i powstanie styczniowe

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, "Sytuacja w Królestwie Polskim”, „Dlaczego powstanie wybuchło zimą?”, „Wojna partyzancka”, „Mordercza rywalizacja »czerwonych« i »białych«”, „Pomoc ludności cywilnej”, „Zemsta cara”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera 8 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 6 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych, 10 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: Mowa cesarza Aleksandra II wygłoszona w Warszawie wobec marszałków, szlachty, senatorów i duchowieństwa 23 V 1856 roku, [w:] Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S. B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 2001, s. 228.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida