Test z działu magnetyzm

Scenariusz lekcji fizyki zawierający test z działu magnetyzm, sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.