The Virgin and The Gipsy

Scenariusz oparty na fragmencie noweli Lawrence „The Virgin and The Gipsy”. Lekcja poświęcona jest głównie ćwiczeniu czytania ze zrozumieniem ogólnym i szczegółowym oraz tworzeniu pytań zaczynających się od „wh”oraz odpowiedzi w czasie Past Simple.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida