The Virgin and The Gipsy

Test sprawdzający znajomość słownictwa wprowadzonego podczas zajęć według scenariusza The Virgin and The Gipsy. Poziom wyższy niż średnio zaawansowany.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida