There is, there are

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja językowa. Język obcy nowożytny
Udostępnij

Materiał przedstawia zastosowanie zdań z ‘there is’ i ‘there are’.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.