Tkanki budujące organizm człowieka

W materiale przedstawiono charakterystykę tkanek zwierzęcych, omówiono ich znaczenie i występowanie w organizmie człowieka. Materiał zawiera:

1.Starter, w którym znajduje się ilustracja przedstawiająca zdolność komórki macierzystej do przekształcania się w inne typy komórek organizmu, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z tematem zasobu oraz cele sformułowane w języku ucznia

2.Rozdział: Struktura organizmu, który zawiera rysunek przedstawiający hierarchiczną budowę organizmu człowieka oraz ćwiczenie

3.Rozdział: Tkanki nabłonkowe, który zawiera rysunek różnych rodzajów nabłonka, tabelę przedstawiającą związek między budową nabłonków a ich funkcją - na wybranych przykładach, ciekawostkę, polecenie i obserwację przystosowań budowy nabłonka skóry żaby do pełnienia właściwej sobie funkcji

4.Rozdział: Tkanki mięśniowe, który zawiera galerię zdjęć i ilustracji różnych rodzajów tkanki mięśniowej, tabelę zawierającą charakterystykę typów tkanki mięśniowej, ćwiczenie i ciekawostkę

5.Rozdział: Tkanka nerwowa, który zawiera zdjęcie mikroskopowe i rysunek budowy neuronu, ciekawostkę oraz polecenie

6.Rozdział: Tkanki łączne, który zawiera zdjęcie mikroskopowe i rysunek tkanki tłuszczowej, zdjęcie mikroskopowe i rysunek tkanki kostnej, zdjęcie mikroskopowe i rysunek tkanki chrzęstnej, zdjęcie mikroskopowe i rysunek budowy krwi, tabelę porównującą elementy morfotyczne krwi oraz dwa ćwiczenia i ciekawostkę

7.Podsumowanie zawierające 2 ćwiczenia

8.Słownik zawierający wyjaśnienia terminów: metabolit, narząd, płyn tkankowy, tkanka, układ narządów

9.Zestaw 6 ćwiczeń interaktywnych

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska - Szczygieł

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida