Tlen - właściwości

Schemat przedstawia podstawowe dane na temat tlenu (właściwości fizyczne i chemiczne). Omówiono także budowę dwuatomowych cząsteczek tlenu i cząsteczek ozonu oraz wskazano ich występowanie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida