Tłuszcze – budowa i właściwości

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Budowa tłuszczów”;
  • „Rodzaje i właściwości tłuszczów”;
  • „Występowanie i biologiczne funkcje tłuszczów”;
  • „Ważne przemiany tłuszczów”;
 • podsumowania;
 • słownika;
 • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 13 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), jeden film, sześć poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz 10 ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „tłuszcze”, „próba akroleinowa”, „reakcja charakterystyczna”, „glicerol”, „wyższe kwasy karboksylowe”  oraz „roztwór Br₂ w CHCl₃”.

Aktualizacja tekstu: Daria Kiszkowiak

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida